Contact Us

Καλέστε μας

Τηλέφ.: (215) 5300749
Κινητό : 6977411017
lastwork

Για Επιχειρήσεις

Ενημέρωση για ΚΦΑΣ
A A A
Ποσοστά από 10% έως και 18,75% του ετήσιου εισοδήματος θα πρέπει πλέον να καλύπτουν με δαπάνες εξοφληθείσες με πλαστικό χρήμα ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες προκειμένου να παραμείνουν δικαιούχοι των εκπτώσεων φόρου των 1.900 έως 2.100 ευρώ που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.Αν δεν καταφέρουν να καλύπτουν τα ποσοστά αυτά θα καλούνται να πληρώνουν επιπλέον φόρο 22% επί του ακάλυπτου ποσού. Οι υποχρεώσεις αυτές ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2017.

Η διασύνδεση του δικαιώματος έκπτωσης φόρου με την υποχρέωση εξόφλησης βασικών καταναλωτικών δαπανών με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής καθώς και ορισμένα άλλα «κίνητρα» για την επέκταση της χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής περιλαμβάνονται στις διατάξεις του νέου πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε προχθές στη Βουλή.

Οι διατάξεις αυτές προσθέτουν νέες φορολογικές και… γραφειοκρατικές υποχρεώσεις σε4 4.500.000 νοικοκυριά μισθωτών, συνταξιούχων και κατά κύριο επάγγελμα αγροτών καθώς και σε τουλάχιστον 1.000.000 επιχειρήσεις.

Με το ίδιο πολυνομοσχέδιο θεσπίζεται η απαγόρευση της χρήσης μετρητών για αγορές αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 500 ευρώ.

Στο νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνεται η ρύθμιση για την καθιέρωση ενός ειδικού ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού για κάθε επιχείρηση καθώς σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν έγινε δεκτή από τους εκπροσώπους των δανειστών.

Αναλυτικά σύμφωνα με το άρθρο 68 του νομοσχεδίου:

 1. Κάθε φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ από μισθούς ή συντάξεις ή αγροτικές δραστηριότητες πρέπει να καλύπτει το 10% του εισοδήματος αυτού με δαπάνες αγοράς αγαθών μέσω χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών ή άλλων μεθόδων ηλεκτρονικών συναλλαγών για να δικαιούται την έκπτωση φόρου των 1.900 – 2.100 ευρώ.
 2. Κάθε φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα από 10.001 ευρώ έως 30.000 ευρώ θα πρέπει να καλύπτει ποσοστό 10% του τμήματος του εισοδήματος μέχρι τα 10.000 ευρώ και ποσοστό 15% του τμήματος πάνω από τα 10.000 ευρώ για να δικαιούται την έκπτωση φόρου των 1.900-2.100 ευρώ.
 3. Κάθε φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα άνω των 30.000 ευρώ θα πρέπει να καλύπτει ποσοστό 10% του τμήματος του εισοδήματος μέχρι τα 10.000 ευρώ, ποσοστό 15% του τμήματος πάνω από τα 10.000 ευρώ έως τις 30.000 ευρώ και ποσοστό 20% για το τμήμα του εισοδήματος πάνω από τις 30.000 ευρώ για να δικαιούται την έκπτωση φόρου των 1.800-2.000 ευρώ.
 4. Σε κάθε περίπτωση το ποσό των δαπανών που πρέπει να καλυφθούν με πλαστικό χρήμα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ.
 5. Σε κάθε περίπτωση που δεν καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπάνης τότε το ακάλυπτο ποσό θα φορολογείται με συντελεστή 22%.
 6. Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών θα καθοριστούν οι δαπάνες που εξαιρούνται από την υποχρέωση πληρωμής με πλαστικό χρήμα.
 7. Για τους φορολογούμενους που θα εξαιρεθούν από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής θα απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων ίσης κατά περίπτωση με τα παραπάνω ποσά.
 8. Στους φορολογούμενους που θα πραγματοποιήσουν δαπάνες αγοράς αγαθών ή και παροχής υπηρεσιών σε ποσοστά επί των εισοδημάτων τους μεγαλύτερα από αυτά που προβλέπονται για την κατοχύρωση της έκπτωσης φόρου, θα παρασχεθούν επιπλέον κίνητρα με απόφαση του υπουργού Οικονομικών.
 9. Από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικών ηλεκτρονικών συναλλαγών εξαιρούνται οι υπάλληλοι του υπουργείου Εξωτερικών, οι στρατιωτικοί εφόσον υπηρετούν στο εξωτερικό, οι υπηρετούντες στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της ΕΕ, όσοι διαμένουν σε οίκους ευγηρίας και σε ψυχιατρικά καταστήματα καθώς επίσης και οι φυλακισμένοι.
 10. Από την 1η/1/2017 τα ποσά των ιατρικών δαπανών για έκπτωση από το φόρο εισοδήματος, δηλαδή οι δαπάνες για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, για φάρμακα και νοσήλια, θα πρέπει να εξοφλούνται με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα ή e-banking.
 11. Τα φυσικά πρόσωπα, οι εταιρείες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά σε βάση δεδομένων της ΓΓΔΕ τα δεδομένα των εκδιδόμενων φορολογικών στοιχείων ανεξαρτήτως του τρόπου έκδοσης αυτών.
 12. Τα φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 500 ευρώ και άνω, που εκδίδονται για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, θα πρέπει να εξοφλούνται από τους αγοραστές των αγαθών με τη χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής. Δεν επιτρέπεται η εξόφληση των φορολογικών αυτών στοιχείων με μετρητά.
 13. Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με κάρτες ή ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής θα συμμετέχουν σε πρόγραμμα δημοσίων κληρώσεων (λοταρίες) με το συνολικό ποσό που θα προέρχεται από τον προϋπολογισμό του κράτους να μην υπερβαίνει τα 12 εκατ. ευρώ ετησίως.
 14. Η αποδοχή συναλλαγών με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες θα καταστεί υποχρεωτική από το επόμενο έτος για συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων και ελευθέρων επιχειρηματιών που θα καθοριστούν με απόφαση των υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Οικονομικών.
 15. Οι δαπάνες για την πληρωμή μισθών που δεν εξοφλούνται με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών δεν θα αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών που τις καταβάλλουν.

Πηγή:enikonomia.gr
call taxspirit
Καλέστε μας για ραντεβού215 5300 749
email taxspirit
Στείλτε μας e-mailinfo@taxspirit.gr
find taxspirit address
Επισκεφθείτε μας στο κέντρο της Αθήνας Ελ.Βενιζέλου 65 - Αθήνα  10564 - Ρήγα Φεραίου 41 Πετρούπολη 13231