Εκτύπωση
Κατηγορία: Νέα
Στην είσπραξη των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας θα προχωρεί το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Σύμφωνα με εγκύκλιο που δημοσιοποίησε τη Δευτέρα το ΙΚΑ, σε πρώτη φάση στο ΚΕΑΟ θα διαβιβάζονται οι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΟΑΕΕ και μεταγενέστερα οι αντίστοιχες οφειλές του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ.

Οι οφειλές που διαβιβάζονται πρέπει να είναι μη ρυθμισμένες και άνω των 5.000 ευρώ (κύρια οφειλή και τυχόν επιβαρύνσεις). Το ίδιο ισχύει και για τις οφειλές που κατέστησαν απαιτητές λόγω μη τήρησης προηγούμενων ρυθμίσεων.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών θα δημιουργηθεί ηλεκτρονική βάση δεδομένων οφειλετών των Ασφαλιστικών Οργανισμών (μητρώο οφειλετών), που θα περιλαμβάνει το ύψος των οφειλόμενων ποσών, την αιτία και τη χρονική περίοδο που ανάγονται, την τήρηση στατιστικών στοιχείων και αναλύσεων.

Ακόμη, το ΚΕΑΟ θα αναλάβει τη η μελέτη, επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για νομοθετικές ρυθμίσεις στο υπουργείο Εργασίας, αλλά και το σχεδιασμό και εκτέλεση δράσεων για την ταχύτερη άντληση ασφαλιστικών οφειλών.

Πηγή: www.in.gr