Contact Us

Καλέστε μας

Τηλέφ.: (215) 5300749
Κινητό : 6977411017
lastwork

Για Επιχειρήσεις

Ενημέρωση για ΚΦΑΣ
A A A
Με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών, από τον Ιούνιο του 2013 και μετά, ορίστηκαν τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις, που εκδίδονται από τις εφορίες και προσδιορίστηκαν τα φορολογικά εκείνα στοιχεία που γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΕ, στις περιπτώσεις υποβολής τους από τους ενδιαφερόμενους ως δικαιολογητικά για την διεκπεραίωση των υποθέσεων τους.

Με δεδομένο ότι από τις καταστατικές διατάξεις του ΟΑΕΕ η έναρξη, η διάρκεια και η λήξη της ασφαλιστικής σχέσης των ασφαλιζομένων αποδεικνύεται από φορολογικά τους στοιχεία, το ταμείο διευκρινίζει ότι: 

1. Στα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι ΔΟΥ  περιλαμβάνονται μεταξύ των άλλων και τα εξής:
• Βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου.
• Βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου. Για τις ΟΕ, EE, ΕΠΕ και ΑΕ, οι οποίες συστήνονται και ολοκληρώνουν την έναρξή τους στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ) δεν χορηγείται από τη Δ.Ο.Υ. βεβαίωση έναρξης εργασιών.
• Βεβαίωση διακοπής εργασιών.

2. Στις περιπτώσεις που, από τις καταστατικές διατάξεις του ΟΑΕΕ προβλέπεται η προσκόμιση από τους ενδιαφερόμενους φορολογικών στοιχείων ή υπεύθυνων δηλώσεων για τη διεκπεραίωση ασφαλιστικών υποθέσεων τους, τα περιφερειακά τμήματα του ΟΑΕΕ οφείλουν να δέχονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα στοιχεία:

2.1. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, επικυρωμένο από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ ή απλή φωτοτυπία αυτού, συνοδευόμενη από την υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου, στην οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων, δεδομένου ότι το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος είναι διοικητικό έγγραφο.

2.2. Το ηλεκτρονικά χορηγούμενο εκκαθαριστικό σημείωμα, μέσω του συστήματος TAXISNET, το οποίο έχει ισχύ ακριβούς αντιγράφου και ως εκ τούτου δεν απαιτούνται περαιτέρω διατυπώσεις ή επικύρωσή του.

2.3. Τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπα El, Ε5) και τα συνυποβαλλόμενα με αυτήν έντυπα (Ε2, Ε3), καθώς και τη δήλωση στοιχείων ακινήτου (Ε9), που αποστέλλονται ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος TAXISNET, εφόσον έχουν εκτυπωθεί από τη διαδικτυακή εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και συνυποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο με την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων.

Όταν τα παραπάνω έντυπα έχουν υποβληθεί χειρόγραφα στις εφορίες, γίνονται αποδεκτά: Επικυρωμένα από τη ΔΟΥ αντίγραφα αυτών ή επικυρωμένα από διοικητική αρχή ή το ΚΕΠ ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα αυτών που έχουν εκδοθεί και επικυρωθεί από την οικεία ΔΟΥ ή απλά φωτοαντίγραφα αυτών, συνοδευόμενα από την υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων.

Για την απόδειξη της ύπαρξης εισοδημάτων από γεωργικό επάγγελμα ή για τον προσδιορισμό αυτών σε ποσοστό άνω του 50% των συνολικών εισοδημάτων, γίνεται δεκτό το έντυπο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, συνοδευόμενο από την Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων. 

2.4. α. Τα μισθωτήρια συμβόλαια εφόσον ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη (μισθωτής ή εκμισθωτής) είναι διοικητική αρχή είναι διοικητικά έγγραφα και δεν απαιτείται η θεώρησή τους από τη Δ.Ο.Υ. Ως εκ τούτου γίνονται δεκτά:
Επικυρωμένα αντίγραφα από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο μισθωτηρίων συμβολαίων ή απλά αντίγραφα αυτών που συνοδεύονται από την Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων.

β. Τα ιδιωτικά έγγραφα μίσθωσης ( μισθωτήρια συμβόλαια) αστικών ή γεωργικών ακινήτων, εφόσον το μίσθωμα είναι ανώτερο από 15 ευρώ κατά μήνα υποβάλλονται στη ΔΟΥ σε δύο αντίγραφα, από τα οποία το ένα επιστρέφεται θεωρημένο σε αυτόν που το προσκόμισε. 

2.5. Τις Υπεύθυνες Δηλώσεις οι οποίες από 5-6-2013 και εφεξής δεν θεωρούνται από τις ΔΟΥ αλλά υποβάλλονται απευθείας στην υπηρεσία, η οποία ζητεί την προσκόμισή τους. Κατά συνέπεια δεν αναζητείται από τον ενδιαφερόμενο η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης, θεωρημένης από την εφορία με οποιοδήποτε περιεχόμενο, όπως η μη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τα προηγούμενα έτη, αλλά αρκεί η υποβολή απευθείας στην υπηρεσία της Υπεύθυνης Δήλωσης στην οποία θα δηλώνει τα πραγματικά περιστατικά.

2.6. Απλές φωτοτυπίες των βεβαιώσεων:
¦ Απόδοσης ΑΦΜ ή μεταβολής ατομικών στοιχείων,
¦ Έναρξης ή μεταβολής εργασιών και
¦ Διακοπής εργασιών,

2.7. Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν μπορούν να εκτυπωθούν βεβαιώσεις έναρξης, μεταβολής ή διακοπής εργασιών, γιατί έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την υποβολή των αντίστοιχων δηλώσεων και κυρίως αν έχουν υποβληθεί πριν από την εφαρμογή του TAXIS στις ΔΟΥ, γίνονται αποδεκτές υπεύθυνες δηλώσεις που οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν τα απαιτούμενα στοιχεία και την ακρίβεια αυτών.

3. Το περιφερειακό τμήμα, στο οποίο κατατίθενται κατά τα ανωτέρω Υπεύθυνες Δηλώσεις καθώς και έγγραφα διοικητικά ή ιδιωτικά τα οποία υποβάλλουν σε φωτοτυπία οι ενδιαφερόμενοι, υποχρεούται να ενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο σε τουλάχιστον 5%των δηλώσεων που υποβλήθηκαν κατά το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο.

4. Η Υπεύθυνη Δήλωση, είτε υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, είτε από νόμιμα εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο, πρέπει να φέρει τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ.

5. Τα περιφερειακά τμήματα του ΟΑΕΕ   ενεργούν επικυρώσεις αντιγράφων.

Πηγή:capital.gr
call taxspirit
Καλέστε μας για ραντεβού215 5300 749
email taxspirit
Στείλτε μας e-mailinfo@taxspirit.gr
find taxspirit address
Επισκεφθείτε μας στο κέντρο της Αθήνας Ελ.Βενιζέλου 65 - Αθήνα  10564 - Ρήγα Φεραίου 41 Πετρούπολη 13231