Contact Us

Καλέστε μας

Τηλέφ.: (215) 5300749
Κινητό : 6977411017
lastwork

Για Επιχειρήσεις

Ενημέρωση για ΚΦΑΣ
A A A
ΠΟΛ.1211/30.11.2012
Καθορισμός δείγματος ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1159/2011, των εταιριών που έχουν ελεγχθεί από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 του ν. 2238/1994, των οποίων η διαχειριστική περίοδος έληξε έως και 31.03.2012 και λοιπά θέματα ελέγχου των υποθέσεων αυτών
Αριθμ. ΠΟΛ 1211

(ΦΕΚ Β' 3343/14-12-2012)
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 82 παρ. 5 και 8α του ν. 2238/1994, όπως ισχύει, καθώς και το αριθ. 636/14.6.2011 έγγραφο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.
2. Το άρθρο 80 του ν. 3842/2010, όπως ισχύει.
3. Το άρθρο 39Α παρ. 10 του ν. 2238/1994, όπως ισχύει.
4. Το άρθρο 66 παρ. 1 του ν. 2238/1994, όπως ισχύει.
5. Το άρθρο 68 παρ. 4 και 6 του ν. 2238/1994, όπως ισχύει.
6. Το άρθρο 69 του ν. 2238/1994, όπως ισχύει.
7. Το άρθρο 107 παρ. 6 του ν. 2238/1994, όπως ισχύει.
8. Τις διατάξεις του ν. 3693/2008 (Φ.Ε.Κ. 174Α΄) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις.
9. Τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
10. Τις διατάξεις του ν. 3190/1955, όπως ισχύει.
11. Το άρθρο 6 του ν. 2690/1999.
12. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1159/22.7.2011 (Φ.Ε.Κ. 1657Β΄).
13. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1011/10.1.2012 (Φ.Ε.Κ. 91Β΄), ΠΟΛ.1086/30.3.2012 (Φ.Ε.Κ. 1101Β΄), ΠΟΛ.1155/5.7.2012 (Φ.Ε.Κ. 2122Β΄) και ΠΟΛ.1168/31.7.2012 (Φ.Ε.Κ. 2276Β΄).
14. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1165/24.7.2012 (Φ.Ε.Κ. 2248Β΄) περί καθορισμού δείγματος ελέγχου.
15. Την αριθ. 44760/1362/24.10.2011 (Φ.Ε.Κ. 2409Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
16. Το αριθ. ΓΔΦΟΡΕΛ/ΔΗΜΕΣ1156477 ΕΞ 16.11.2011 έγγραφο του Γενικού Διευθυντή Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
17. Την ανάγκη καθορισμού δείγματος προς έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της ΠΟΛ.1159/22.7.2011.
18. Την αριθ. ΥΠΟΙΚ 07927ΕΞ (Φ.Ε.Κ. 2574Β΄/24.09.2012) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».
19. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:
1. Από τις εταιρίες που έχουν ελεγχθεί από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία για τη φορολογική τους συμμόρφωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994 και της A.Y.O. ΠΟΛ.1159/22.7.2011 όπως ισχύει:
α) των οποίων η διαχειριστική περίοδος έληξε από 01.12.2011 έως και 31.03.2012 και
β) των οποίων η διαχειριστική περίοδος ενώ είχε λήξει έως και 30.11.2011, η υποβολή του ετήσιου πιστοποιητικού πραγματοποιήθηκε εκπρόθεσμα στη βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ, με αποτέλεσμα να μην έχουν συμπεριληφθεί στη διαδικασία καθορισμού του δείγματος της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1165/24.7.2012, καθορίζεται, με βάση την παράγραφο 1 του άρθρου 5 της ως άνω απόφασης, δείγμα ελέγχου της τάξης του 9%.
Η υπαγωγή των υποθέσεων στο δείγμα θα γίνει με βάση κατάταξη που θα προκύψει από μοριοδότηση μετά από εφαρμογή των κριτηρίων που ορίζονται από την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1178/23.8.2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 3842/2010. Στην ως άνω διαδικασία καθορισμού του δείγματος δε συμπεριλαμβάνονται οι υποθέσεις εκείνες για τις οποίες έχει εκδοθεί Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με αρνητικό συμπέρασμα ή με αδυναμία έκφρασης γνώμης, για τις οποίες ο Προϊστάμενος της αρμόδιας ελεγκτικής υπηρεσίας εκδίδει άμεσα εντολή τακτικού ελέγχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/22.7.2011. 
Όλες οι υποθέσεις, για τις οποίες πρέπει να εκδοθούν εντολές τακτικού ελέγχου, θα αποσταλούν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) ELENXIS. Στις ελεγκτικές υπηρεσίες που δεν έχουν ενταχθεί στο Ο.Π.Σ. ELENXIS, η Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού θα αποστείλει καταστάσεις α) με τις υποθέσεις αρμοδιότητάς τους που έχουν ενταχθεί στο δείγμα και β) με τις υποθέσεις αρμοδιότητάς τους για τις οποίες έχει εκδοθεί Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με αρνητικό συμπέρασμα ή με αδυναμία έκφρασης συμπεράσματος, προκειμένου να εκδοθούν οι εντολές τακτικού ελέγχου.
2. Στις περιπτώσεις υποθέσεων για τις οποίες έχει υποβληθεί Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με θέματα έμφασης ή επιφύλαξης ή επιφύλαξης και έμφασης και εφόσον αυτές δεν έχουν συμπεριληφθεί στο δείγμα της προηγούμενης παραγράφου, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας ελεγκτικής υπηρεσίας διενεργεί υποχρεωτικά και κατά προτεραιότητα προσωρινό έλεγχο για την αξιολόγηση των θεμάτων που περιγράφονται στην Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης. Αν από το συγκεκριμένο έλεγχο διαπιστωθούν στοιχεία ή ενδείξεις για σοβαρές παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας ελεγκτικής υπηρεσίας εισηγείται στην επιτροπή της παραγράφου 4 του άρθρου 5 της A.Y.O. ΠΟΛ.1159/22.7.2011 τη διενέργεια τακτικού φορολογικού ελέγχου, κατά τα οριζόμενα στην ίδια παράγραφο.
3. Οι Προϊστάμενοι των ελεγκτικών υπηρεσιών, για όλες τις υποθέσεις αρμοδιότητάς τους για τις οποίες έχει υποβληθεί Ετήσιο Πιστοποιητικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994, υποχρεούνται:
α. Να διενεργήσουν έρευνα για την ύπαρξη τυχόν δελτίων πληροφοριών ή παραβάσεων και εφόσον υπάρχουν, να τα αξιολογήσουν και ανάλογα να τα παραπέμψουν ή όχι, αιτιολογημένα, στην επιτροπή της παραγράφου 4 του άρθρου 5 της A.Y.O. ΠΟΛ.1159/22.7.2011 προκειμένου να διενεργηθεί τακτικός έλεγχος,
β. Να αξιολογήσουν, με βάση στοιχεία ή πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους, τις υποθέσεις εκείνες για τις οποίες οι λογιστικές διαφορές που προσδιορίστηκαν από τον έλεγχο των Νόμιμων Ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων και αφορούν αποκλειστικά την παραγωγικότητα των δαπανών είναι μικρότερες του 0,5% των ακαθαρίστων εσόδων και εφόσον κρίνουν σκόπιμο, να εισηγηθούν στην επιτροπή της παραγράφου 4 του άρθρου 5 της A.Y.O. ΠΟΛ.1159/22.7.2011 την παραπομπή της υπόθεσης σε προσωρινό φορολογικό έλεγχο για την παραγωγικότητα των δαπανών, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 5 της ίδιας απόφασης και
γ. Να μεριμνήσουν ώστε οι παραπάνω έλεγχοι να ολοκληρωθούν εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 της A.Y.O. ΠΟΛ.1159/22.7.2011.
4. Για την υλοποίηση των αναφερομένων στις παραγράφους 2 και 3 της παρούσας, θα ακολουθήσουν οδηγίες από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων προς τους Προϊσταμένους των αρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών για τον τρόπο πρόσβασης στα αρχεία των Ετήσιων Πιστοποιητικών αρμοδιότητάς τους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ


call taxspirit
Καλέστε μας για ραντεβού215 5300 749
email taxspirit
Στείλτε μας e-mailinfo@taxspirit.gr
find taxspirit address
Επισκεφθείτε μας στο κέντρο της Αθήνας Ελ.Βενιζέλου 65 - Αθήνα  10564 - Ρήγα Φεραίου 41 Πετρούπολη 13231